ངོ་འཛོམས་མཇལ་འཕྲད།

ད་རེས་ ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༠/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་གངས་རི་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ ཌག་ཀྲར་པདྨ་རྒྱ་མཚོ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་དང་མདོ་ཆེན་གཉིས་དང་གཅིག་ངོ་འཛོམས་མཇལ་འཕྲད་མཛད་གནང་ཡི།