ལྷོན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

མི་རྗེ་བློན་ཆེན། ཁྲི་འཛིན།
 མི་རྗེ་དངུལ་རྩིས་བློན་པོ། ཁྲི་འཛིན་འོག་མ།
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་ དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི།
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། ཐུས་མི་དྲུང་ཆེན།